Swifterbantcultuur

De naam Swifterbant (Flevoland) is onder archeologen een begrip geworden. Bij het plaatsje Swifterbant is zoveel karakteristieks boven water gekomen dat er gesproken kan worden van een aparte cultuur met de naam van het plaatsje.
De Swifterbant-cultuur doorloopt verschillende fasen met stijlveranderingen in het aardewerk. De laatste fase is vooral bekend geworden door het uitgebreide archeologische onderzoek op Het Zand bij Schokland (kavels P13 en vooral P14) en het rivierduin langs de IJssel bij Schokkerhaven. Vooral Het Zand is een unieke vindplaats. Deze met zand overdekte oostelijke punt van een keileembult, gelegen aan de toenmalige loop van de rivier de Vecht, heeft na vele millennia de sporen prijsgegeven van het leven van de bewoners, van hun cultuur over een periode van vele duizenden jaren. P14 verwierf dan ook de status van archeologisch monument.

Aan de basis van de Swifterbantcultuur staan de jager -verzamelaars van de kustvlakten langs de Noordzee. Na 5500 voor Christus dringt de Noordzee in de laagten achter de kustlijn door en vormt in Noord-Holland en het IJsselmeergebied een lagune of kustmeer. De bodem van de Vecht bij Urk ligt meer dan 9 m onder NAP en de invloed van de lagune reikt tot aan Emmeloord en Schokland waar klei wordt afgezet.

Bij Swifterbant leven groepen van twintig tot vijftig personen in waarschijnlijk kleine ronde hutten in seizoenskampen. Het is er aangenaam verblijven door de grote natuurlijke rijkdom in en langs het nog brakke water. Het klimaat is enkele graden warmer dan tegenwoordig. Schokland wordt af en toe als jachtkamp bezocht. Verder westwaarts bij de Hoge Vaart ( Almere, jagen de Swifterbanters selectief op wilde zwijnen.

Er worden al handelscontacten onderhouden over grote afstanden. Over de aard van hun sociale organisatie, rituele handelingen en religie is nog maar weinig bekend.

Na 4600 voor Christus is er als aanvulling op de jacht ook sprake van enige landbouw en veeteelt.
Bij Schokland zijn uit de late Swifterbantperiode huisplattegronden van woningen of boerderijen ontdekt.

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl