Bronnen

1. Schokland en omgeving - leven met water, Gerrit van Hezel en Aaldert Pol, isbn 978 90 5345336 0, 2008, Uitgeverij Matrijs, Utrecht. Zie ook het artikel in de Stentor over de presentatie van het boek.

2. Het Schokker Erf, tijdschrift van de Schokkervereniging, met diverse bijdragen van Bruno Klappe en Wim Veer.

3. De website van de Schokkervereniging, zie ook het boekennieuws op deze site.

3. Rondom Schokland, tijdschrift van de Vereniging Vrienden van Schokland.

4. Vollenhove door de eeuwen heen, website over de geschiedenis van Vollenhove, delen over de visserij en de Schokkers na de ontruiming; door Henk van Heerde.

Bruno Klappe hield tot 2008 dit overzicht van boeken en andere uitgaven in druk over Schokland bij.

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl